Adatkezelési tájékoztató (GDPR)

A begavill.hu honlap fenntartója, a Begavill-2003 Kft. 1037 Budapest Laborc köz 35 ,  Adószám: 12982475-2-41 (továbbiakban: Adatkezelő) vállalja, hogy a honlapon ajánlatkérés és tanácsadáskérés során személyes adatot nyújtó személy (továbbiakban: Felhasználó) adatait bizalmasan, a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Felhasználó kijelenti, hogy az ajánlatkéréshez szükséges személyes adatainak megadásával önkéntesen hozzájárul, hogy az Adatkezelő az adatait kezelje, gyűjtse, rögzítse, tárolja, rendszerezze, felhasználja.

Felhasználó kijelenti, az ajánlatkérés elkészítéséhez letöltéshez szükséges adatainak megadásával ugyancsak önkéntesen hozzájárul, hogy Adatkezelő adatait kezelje, gyűjtse, rögzítse, tárolja, rendszerezze, részére email küldésére és telefonos kapcsolattartásra felhasználja.

Adatkezelő adatai:

Üzemeltető neve: Begavill-2003 Kft.

Üzemeltető képviselője: Gazda Albert ügyvezető

Székhely: 1037 Budapest Laborc köz 35.

Tel.: +36 1 439-0417

E-mail: begavill2003@begavill.hu

Adószám: 12982475-2-41

A tárhely-szolgáltató neve: Tárhelypark Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@tarhelypark.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: https://tarhelypark.hu

 

ADATKEZELÉS

Adatkezelő által kezelendő adatok köre:

Az ajánlatkérés elkészítéséhez kötelezően megadott adatok, különösen a Felhasználó neve, telefonszáma, email címe, a telepítés címe.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait az ajánlatkérés elkészítéséhez gyűjti és kezeli. Az Adatkezelő a Felhasználó e-mail címét az ajánlat kiküldése, és e-mailes kapcsolattartás céljából gyűjti és kezeli. Az Adatkezelő vállalja, hogy csak olyan személyes adatot kezel, amely a fenti cél megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, a szükséges mértékben és ideig.

Hozzájáruló nyilatkozat visszavonása:

Az adatkezelést a Felhasználó hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásával megszüntetheti. A Felhasználó hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a begavill2003@begavill.hu e-mail címre küldött emaillel, és/vagy Adatkezelő címére (1037 Budapest, Laborc köz 35.) küldött postai küldeménnyel úgy, hogy a Felhasználót az Adatkezelő egyértelműen azonosítani tudja. Az Adatkezelő a Felhasználó visszavonó nyilatkozatát követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül törli a Felhasználó minden megadott személyes adatát.

ADATVÉDELEM:

Az Adatkezelő gondoskodik a Felhasználó személyes adatainak biztonságáról, védi a Felhasználó személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokat a Felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül nem adja tovább harmadik személynek.

FELHASZNÁLÓ JOGAI:

A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérhet. A kérelmet az begavill2003@begavill.hu email címre kell elküldeni. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban megadja a kért tájékoztatást.

A Felhasználó az 1992. évi LXIII. törvény 17.§ rendelkezése alapján jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

A Felhasználó kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, feltételeit mint akaratával megegyezőt elfogadja, illetőleg az általa nyújtott adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.